Skip to main content

Är du redo för framtidens HR?

Alla pratar om AI idag – allt från organisationer, företag, chefer och kollegor diskuterar utvecklingen av Artificiell Intelligens eller Big Data-teknologier och dess potential och risker. Vi alla hör, läser och tänker på hur det kommer förändra vårt sätt att arbeta, kommunicera, bearbeta information och dela kunskap med andra. Det påverkar alla aspekter både i vårt privata liv och på jobbet – oavsett om vi vill veta av dem eller inte. Och HR-avdelningen är inget undantag utan en del av den centrala omvandlingen.

framtidens hr med dataanalys

HR – är det viktigt att digitalisera?

Digitaliseringen av HR har stor potential – genom att integrera nya tekniker som analys, AI eller VR kan företaget utforma en arbetsmiljö som möjliggör produktivitet, levererar bättre lösningar samt etablera en organisationskultur baserad på innovation, samarbete och kompetensutveckling. Den digitala växlingen sker snabbt och personal inom HR bör se på det som en möjlighet att klättra inom sitt företag och hjälpa till att leda den digitala omvandlingen.

För HR är digitaliseringen viktig av främst två skäl: För det första är de centrala uppgifterna för HR, så som rekrytering, onboarding, talent management och karriärplanering något som direkt påverkas av digitaliseringen och kompletteras av chatbots, analyser av arbetsstyrka och digitala plattformar för lärande. Digitaliseringen av HR ger större möjligheter att fokusera på den strategiska och mänskliga sidan, medan delar av det manuella och repetitiva arbetet automatiseras med nya tekniker.

För det andra: HR ansvarar för att utforma en arbetsplats som kännetecknas av öppet samarbete, kunskapsdelning och utveckling. För att säga det enkelt: Tack vare teknologins ökade närvaro och anställdas ökade förväntningar på sin arbetsplats ansvarar HR nu för att skapa en effektiv symbios mellan människor och maskiner, med tonvikt på meningsfullt arbete och öppet beslutsfattande.

Vad betyder det för oss i HR-branschen – är vi redo för framtidens HR?

En analys av mer än 120 000 HR-specifika jobbannonser från nio olika länder världen över undersökte just den fråga: Har HR anpassat sig efter de förändrade arbetsmiljöerna?

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Resultatet från analysen indikerar att efterfrågan efter typisk HR kompetens så som rekrytering, lön, utbildning och utveckling ökar – vilket överensstämmer med de allt mer specifika anställningskraven i branschen. Samtidigt kan man också anta att de flesta HR-avdelningar fortfarande är långt borta från att se HR-personal som strategiska affärspartners och har fastnat i gamla traditionella och funktionella mönster. Analysen visar att företag i Tyskland och Indien fortfarande efterfrågar mer administrativa uppgifter och traditionella, och något föråldrade, färdigheter hos sin HR personal medan Nederländerna och USA har identifierat framtidens trender – över 30% av jobbannonserna inom HR efterfrågade framtidsorienterade färdigheter som digital HR och dataanalys.

Chart

Resultat från undersökande av över 120 000 HR-specifika jobbannonser – var tror du att Sverige hade placerat sig?

Chart

Bilden ovan visar vilka färdigheter som ökat respektive minskat i jobbannonser inom HR år 2017-2018.

Efterfrågan på IT-färdigheter, särskilt inom HR-analys, sociala medier och dataanalys, har ökat med 1.3 procent bara mellan 2017 och 2018. Trots att området är relativt nytt visar siffror att HR-avdelningen nu förväntas bidra till företagens lönsamhet genom att investera i nya tekniker för att utveckla en effektiv digital strategi. Faktum är att avancerad IT-kompetens är en grundförutsättning för att optimera och förbinda affärsprocesser, förutse kompetensbrist, bygga en effektiv dataarkitektur och integrera robotik i arbetet.

Är du redo för framtidens HR?

Kolla in våra utbildningar eller läs mer om våra system här.