Skip to main content

Dags för lönekartläggning? Med rätt program gör du lönekartläggningen enklare.

Varje år måste företag analysera och kartlägga löneskillnader
För att kunna upptäcka och åtgärda problem som osakliga löneskillnader måste arbetsgivare varje år genomföra en lönekartläggning. Det kan kännas som en stor och tidskrävande uppgift – men med rätt program går det både snabbt och enkelt att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Med mindre tid lagd på att utföra själva lönekartläggningen får ni mer tid att analysera vad resultaten faktiskt visar.

faktabaserad-hr-system

Med vårt program PeopleInsights PAY blir lönekartläggningen klar på en tredjedel av tiden jämfört med andra system och ger dig möjlighet att följa hur lönesättningen mellan könen utvecklas från år till år. Ni får även en fullvärdig löneanalys med information om lönestruktur och lönespridning, allt med smidig åtkomst i vårt molnbaserade system. Med vårt program för lönekartläggning är det enkelt att jämföra lönenivåer mellan olika grupper och avdelningar.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

” I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera:

1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Diskrimineringslagen 3 kap. 8 §

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Vad är en osaklig löneskillnad?

En osaklig löneskillnad är en skillnad i lön som endast kan förklaras av kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Förutom lön ska även bonusar och förmåner så som tjänstebil, bostad- och reseförmåner läggas till i lönekartläggningen.

Beroende på hur många anställda som finns i företaget finns olika krav på vad lönekartläggningen ska innehålla:

För företag med 10 anställda ska en årlig lönekartläggning göras, samt en analys och redovisning av denna

För företag med mer än 10 anställda ska en årlig lönekartläggning göras, samt lönejusteringar och andra åtgärder redovisas och dokumenteras med tidsplanering och kostnadsberäkningar

Lönekartläggning – Det behöver inte vara krångligt

Fram till år 2017 så fanns det på Diskrimineringsombudsmannens hemsida ett program för att utföra en lönekartläggning – denna finns dock inte kvar utan det är nu upp till varje företag att själva hitta lämpliga metoder för att göra en lönekartläggning. Med rätt program tar du enkelt fram alla uppgifter som behövs för att göra en lönekartläggning. PeopleInsightsPAY är lätt att komma igång med, kräver ingen manuell hantering och du kan vara säker på att alla lagkrav följs. Du får en lättförståelig och visuell rapport som är enkel att tolka – det behöver inte vara krångligt! Vårt molnbaserade program för lönekartläggning gör processen både enkel och snabb. Vårt mål är göra lönekartläggningen så smidig som möjligt – men även rolig och värdeskapande.

Vill du läsa mer om vårt program för lönekartläggning PeopleInsights PAY?

Vill du lära dig mer om hur man genomför en lönekartläggning? Kolla in vår utbildningsdag om Lönekartläggning här!

Lönestruktur