Skip to main content

Faktabaserad HR

Hur kan vi göra HR-området mer faktabaserat och datadrivet och samtidigt behålla den mänskliga aspekten?

En konsekvens av det ökade användandet av diverse ”HR-tech” lösningar är att HR-personal ofta överväldigas av de många verktyg som finns på marknaden.

Många företag som har investerat i olika verktyg kämpar nu med komplexa integreringar – få arbetar ju med HR för att de gillar IT och integrationer, utan för att de gillar människor!

Samtidigt är det digitaliseringen som möjliggör analys av HR-data och kan hjälpa HR-avdelningen att bli mer datadriven och faktabaserad.

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Fördelar med Faktabaserad HR

Kostnader

Få mer insikt och bättre underlag om personalen som är de flesta företags både största kostnadspost och investering

Beslutsunderlag

Med ett faktabaserat underlag fattar ni bättre beslut.

Riktade insatser

Med analys kan företag tydligt identifiera grupper och områden som utgör utmaningar och kan därmed lättare sätta in riktade insatser

De fyra sorternas bevis inom HR:

Vetenskaplig forskning– Forskning som tittar på teorier och fenomenet att arbeta kring metoder som fungerar i organisationer, och i synnerhet hur dessa praxis påverkar resultaten.

Data – Data och analys av personalen som samlas in via olika system

Intressenter– Insikter från intressenter som påverkas av de beslut som HR fattar ger ett perspektiv för både arbetstagare och arbetsgivare.

Professionell kompetens (domän kunskap)– Den professionella kompetensen hos HR-personal och deras erfarenheter är en viktig grund för beslut!

Är du redo att ta nästa steg med HR?

Testa vårt HR-system helt kostnadsfritt idag!

Faktabaserad och datadriven HR

I en intervju för podcasten MyHRFuture diskuterade Edward Houghton, chef för forskning och ledarskap vid Chartered Institute of Personnel and Development, hur man kan göra HR mer faktabaserat.

Faktabaserad praxis är ett växande område inom HR-området, och Edward Houghton uppmuntrar HR-utövare att börja använda flera olika former av fakta vid beslutsfattande. ”Företag behöver använda en allt mer datadriven strategi; faktabaserad HR stödjer både möjligheten att vara objektiv och att vara fördomsfri”.

Med faktabaserad HR är det lättare att bygga en djup förståelse för sin personal vilket både ger bättre underlag för beslut och en konkurrenskraftig fördel; genom att analysera HR-data är det lättare att få insikt om vad som fungerar och inte.

HR-avdelningen sitter på kunskap och erfarenheter från HR-området som är ovärderliga. För ett framgångsrikt analysarbete krävs både domänkunskap och analyskunskap.

Vi behöver ställa rätt frågor och också ha förmåga att analysera de svar vi får. Är svaret relevant? Vilka följdfrågor bör vi ställa? Här blir HRs professionella kompetens helt avgörande.

Är du redo för framtidens faktabaserade HR?

Är du redo att lära dig mer om hur du börjar använda dessa typer av tekniker i din egen organisation? Att börja arbeta mer datadrivet och faktabaserat behöver inte vara svårt även om det ibland kan kännas överväldigande att komma igång. Men med rätt sorts system behöver man inte vara IT-expert och det finns extern hjälp att tillgå.

Med hjälp av data och analys kan HR skapa direkt värde i sin organisation på ett tydligare sätt. HR-avdelningen kan ta en mer strategisk roll och göra konsekvensanalyser; detta hjälper företaget att få en konkurrensfördel! Har du råd att låta bli?