Skip to main content

Framtidens HR med dataanalys

Hur kan dataanalys hjälpa HR?

Med rätt verktyg sparar organisationer både tid och resurser, och behovet av data- och analysverktyg inom HR har ökat. Datadriven HR förenklar processer vid både rekrytering, utbildning, kompensation och utveckling, och ger företaget en effektivare och mer strukturerad vardag. Med mindre resurser lagda på att få fram nyckeltal kan man istället analysera data och få nya insikter. Det är helt enkelt att på ett optimalt sätt ta tillvara på de mänskliga resurserna i företag och organisationer istället för att låta människor var en passiv resurs.

Dataanalys.
Hur kan rätt systemstöd hjälpa dig?

Human Resources & KPI:er

Vad kostar sjukfrånvaro, pension, semester och utbildningar egentligen?

System & data

Analys av data identifierar vilka affärsutmaningar som är intressanta för just ditt bolag

Kommunikation & beslutsfattande

Med bra beslutsunderlag, rapportering och visualisering skapas bra underlag till ledningen

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Framtidens HR med dataanalys

Målet med HR-analys är att optimera processer och ge organisationer bättre insikter som gör att affärsmål kan nås mer effektivt.

Framtidens HR använder systemverktyg för att genomtänkt och strategiskt arbeta med de basprocesser som finns i relation till de anställda i en organisation: rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård.  Dataanalys inom HR är användandet av analytiska processer för att lösa olika affärsproblem. HR-analys använder både personaldata, insamlade av HR-system (till exempel lön, frånvarohantering), och företagsinformation (till exempel operativ prestationsdata). Genom att följa olika personalrelaterade KPI:er kan prestation och effektivitet förbättras och organisationen får därigenom en bättre avkastning på investeringen.

Digitala hjälpmedel gör att man idag enklare kan analysera organisationen (ta ”tempen”) genom digitala och flexibla medarbetarundersökningar, och med rätt underlag sätta in rätt initiativ för att förbättra de anställdas förutsättningar att leverera resultat.

Med rätt systemstöd kan HR hantera data mer effektivt och korrekt, och med digitala verktyg som möjliggör automatisering och bättre strukturer kan HR fokusera mer på sin viktiga strategiska roll. Med en långsiktig och strategisk analys av samtliga HR-relaterade processer skapas en effektiv organisation med bättre förutsättningar för att leverera resultat.

HR Analytics - Framtidens HR

Hur kan HR-analys skapa värde i praktiken? Genom att förädla all den data som skapas i våra olika systemstöd kan vi få fram värdefulla insikter. Insikter kring de anställda som vi kan dela med vår organisation för att fatta bättre personalrelaterade beslut. Många lägger ner mycket tid på att samla och strukturera data och kämpar sedan i Excelark för att få styr på alla siffror. På så sätt skapas inget värde. Med rätt systemstöd för analys kan HR istället lägga tid på insiktsgenerering och på att få ut värdefull information i sin organisation. Information som underlättar för organisationen att fatta bättre, mer datadrivna, faktabaserade beslut.

Vill du veta mer?

Klicka för att veta mer om HR Analys Utbildning.

LÄS MERLÄS MER