PEOPLE ANALYTICS QUIZ

Är ni proffs eller nybörjare gällande HR-analys och nyckeltalsuppföljning?

Jämför hur ni ligger till med andra svenska företag.

Skriv in mailadressen dit testet ska skickas:

1. Handen på hjärtat – jobbar ni med HR-analys och nyckeltalsuppföljning idag?

 
 
 

2. När ni äskar pengar för nya HR-initiativ, presenterar ni då ett business case och pratar ROI?

 
 
 

3. Har ni klara definitioner för hur ni mäter och följer upp FTE och Headcount, personalomsättning och sjukfrånvaro?

 
 
 

4. Vilka nyckeltal mäter ni regelbundet idag?

 
 
 
 
 
 
 

5. Hur analyserar ni nyckeltalen ni mäter?

 
 
 
 

6. Har du tillgång till ett verktyg eller ett systemstöd för ditt HR-analysarbete?

 
 
 

Question 1 of 6

Din tur att bli nästa nöjda kund?

Boka en demo eller testa vår produkt helt gratis!