Skip to main content
Okategoriserad

Hur man kan påverka sjuktalen med hjälp av HR-analys

By juli 15, 2014februari 9th, 2022No Comments

Med hjälp av HR-analys kan man relativt enkelt konstatera var man har problem med kort- och långtidsfrånvaro. Men om man inte bara vill konstatera – utan påverka och förändra – då krävs en hypotes och mer avancerad analys.

Anta att ni i din organisation har följt sjukfrånvaron under en period och börjat se mönster var i organisationen den är högst respektive lägst. Kanske har ni en uppfattning om vilka det är som oftast är sjukskrivna; vilket kön, ålder och typ av arbete. Ni vet var ni har störst problem med korttidssjukfrånvaro och var ni drabbas av långtidssjukfrånvaro. Ni börjar helt enkelt komma till den punkt där ni är mogna att ta nästa steg – göra något för att förändra sjuktalen.

För att komma vidare behövs vettiga hypoteser, antaganden som vi vill testa, om vad som påverkar sjukfrånvaron i er organisation. För att inte bara luta er mot ”magkänslan” när ni ställer upp era hypoteser så är det lämpligt att även utgå från forskning och genomförda undersökningar för att öka chansen att bekräfta hypoteserna. De uppställda hypoteserna behöver sedan testas, analyseras och följas upp.

En förstudie som genomförts 2017 av Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL visar att i offentlig verksamhet står 20 % av medarbetarna för upp till 82% av korttidssjukfrånvaron. Kan man både identifiera och arbeta förebyggande med denna grupp så kan effekten bli enorm.

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Medarbetare med mer än tre tillfällen av korttidssjukfrånvaro på ett år har en ökad risk för långtidssjukfrånvaro. Kan ni identifiera vilka det är så går det att sätta in en hel del stöttning på ett tidigt stadium. Genom att analysera fram vad som mer utmärker denna grupp så kommer ni närmare kärnan av problemet.

En annan intressant spaning är från undersökningsföretaget Brilliant som genomfört en undersökning på 200 svenska arbetsplatser för att mäta medarbetarnas nöjdhet och välmående. 2000 svar ligger till grund för en intressant insikt som visar hur konflikter på arbetsplatsen påverkar sjukfrånvaron. En hypotes värd att testa för er organisation?

Genom att använda prediktiv analys och titta på historisk data inom er organisation kommer ni att kunna få fram vad som driver sjukfrånvaron hos just er. Men glöm inte bort att det finns många förklaringar till sjukskrivningstal som ligger på samhällsnivå. T ex så styr förändringar i arbetsrättsliga lagar (t ex införande av karensdag), allmänna konjunkturen och Försäkringskassans riktlinjer hur vi sjukskriver oss.

Vill du diskutera sjukfrånvaro eller andra HR-nyckeltal och hur du kan komma igång att mäta, alternativt arbeta vidare med de nyckeltal du följer, så kontakta oss på PeopleAnalytics.