PeopleInsights är en kraftfull portal för analys och lagring av data. Portalen är navet i PeopleAnalytics analysprodukter och bygger på den senaste teknologin.

Analysplattformen för HR-relaterad data

PeopleInsights är en intelligent analysplattform speciellt framtagen för att analysera HR-relaterad data och klarar enkelt av att skapa ett analyserbart material där många olika variabler kan ändras över tid. PeopleInsights tvättar, rensar och organiserar filer från olika system. Med sin snabbhet och processförmåga kan vi skapa spännande analyser. PeopleInsights hjälper dig helt enkelt i alla steg, från datalagring och genomförandefas till insiktsgenerering.

Portalen är säkerhetsklassad via Sveriges största leverantörer inom datasäkerhet och datalagring. Servrarna står utanför Stockholm i Sköndal och Bromma.

I dagsläget finns två standardiserade produkter – PAY (lönekartläggning samt löneanalys) samt KPI (kontinuerlig nyckeltalsuppfyllning) men portalen kan också hantera skräddarsydda och prediktiva analyser. Ditt behov styr.

Hur funkar det?

När ni som kund har bestämt er för att samarbeta med PeopleAnalytics kommer ni att få inloggningsuppgifter till PeopleInsights-portalen. Portalen är kommunikationskanalen mellan PeopleAnalytics och kund oavsett vilken sorts analystjänst det handlar om. Portalen är säkerhetsklassad och uppfyller alla krav GDPR ställer varför det är viktigt att all upp- och nerladdning av data sker via PeopleInsights.