Löpande uppföljning av HR-nyckeltal

Med hjälp av ett effektivt systemstöd följer du enkelt upp dina HR-nyckeltal.

Med ett knapptryck laddar du upp din data och får direkt tillgång till en interaktiv rapport med insikter kring bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro och intern rörlighet.

Boka demo
peopleanalytics kpi

Hur funkar det?

När ni har tagit beslut kring att använda vår portal – PeopleInsights – för uppföljning av era HR-nyckeltal skapar vi ett användarkonto för er organisation. Ni loggar in och PeopleInsights fixar sedan det mesta med automatik.

Workshop

Ett samarbete kring att kontinuerligt följa upp HR-nyckeltal inleds alltid med en workshop. Under workshopen diskuterar vi ert behov, datafångst, datakvalité etc. Först efter workshopen tar ni beslut kring ifall ni vill gå vidare och implementera lösningen.

Standard nyckeltal

  • Headcount/FTE
  • Sjukfrånvaro
  • Personalomsättning
  • Intern rörlighet
  • Övergripande demografi

Samtliga nyckeltal kan brytas och jämföras både kors och tvärs, beroende på data som laddas upp och på vad som är relevant för er organisation. För att nämna några exempel kommer du enkelt att få fram:

  • Hur personalomsättningen ser ut bland chefer i den norra regionen
  • Hur sjukfrånvaron ser ut bland männen på logistikavdelningen
  • Hur den interna rörligheten skiljer sig mellan de som högpresterar jämfört med de som inte presterar på samma nivå
  • Etc

Under workshopen går vi igenom om ni har behov av att rapportera andra/ytterligare nyckeltal och hur ni vill kunna bryta och jämföra. PeopleInsights har inga begränsningar – Allt är möjligt.

Löpande uppföljning av HR-nyckeltal

Ett enkelt och smidigt verktyg för uppföljning av HR-nyckeltal. Få koll på bolagets viktigaste KPI:er!

Datainsamling

Ni laddar ner vår datainsamlingsmall, fyller i den efterfrågade datan och laddar sedan upp mallarna igen. PeopleInsights hjälper dig att tvätta och strukturera din data så att den blir analyserbar. Hur enkelt som helst.

framtidens hr med dataanalys
faktabaserad-hr-system

Analys

När ni har laddat upp er data genereras er interaktiva rapport. Här kan du få fram insikter om sjukfrånvaro, personalomsättning och er interna rörlighet. Vilka divisioner är bäst på just intern rörlighet? Vilken ålderskategori säger upp sig i högst utsträckning? Hur många av de som slutar gör det inom en två-års period från anställningsdatumet? Etc.

Varför ska du välja oss?

Med PeopleInsights är det enkelt att rapportera och följa upp HR-nyckeltal. Ni frigör intern tid som ni kan ägna åt mer värdeskapande aktiviteter än att sitta och brottas med excel. PeopleInsights kommer att ge HR-funktionen en helt ny strategisk tyngd och ni kan gå från att jobba reaktivt till proaktivt.