Våra utbildningar

Vi på People Analytics är experter inom området HR-analys. Och vi delar mer än gärna med oss av våra kunskaper på ett konkret och lättbegripligt sätt.

Frukostseminarie

Dags för HR att glänsa med relevanta nyckeltal!

HR-analys och nyckeltal – hur ska man tänka, räkna, visa, prata?

Digitaliseringen av HR och framfarten av HR-analys skapar snabbt nya möjligheter för bolag att faktabaserat analysera och förstå sin viktigaste resurs, nämligen medarbetarna.

Skräddarsydda utbildningar och workshops

Vill ni ha en snabb introduktion i området HR-analys? Göra en djupdykning i HR KPI:er? Lära er mer om hur ni omvandlar statistik till värdefulla insikter?