PeopleAnalytics PAY

Lönekartläggning System & Verktyg

Genom att göra en lönekartläggning kommer du få bättre insyn i företagets behov: utvecklingsbehov och justeringar av lönepolicys, lönekriterier samt löner som behöver justeras. Du får även en insikt om hur kompetensutveckling kan användas inom företaget.

lönekartläggning system verktyg-min-2
Charts on laptop

Lönekartläggning – Enkelt med rätt system

Arbetsgivare måste enligt lag varje år kartlägga och analysera löneskillnader. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män – en löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är kön.

Med rätt system, som uppfyller alla lagkrav, är det enkelt att dokumentera eventuella löneskillnader direkt i systemet, samt dokumentera åtgärder för de osakliga löneskillnader som uppmärksammas.

Enligt lag ska nödvändiga lönejusteringar genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. Vi hjälper er att komma igång snabbt och enkelt med PAY – ett system utformat speciellt för att uppfylla lagkravet för Lönekartläggning.

Uppfyll lagkrav

Systemet är utformat för att du på bästa sätt ska uppfylla lagkravet – och få tid att jobba med resultatet.

Konsultstöd

Vill ni ha hjälp så har vi erfarna konsulter som står redo att hjälpa till med arbetsvärdering eller analysarbetet.

Arbetsvärdering

Enkel och effektiv arbetsvärdering. Verktyget lotsar er med fast hand genom denna process. 

Marknadens Effektivaste System för Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys på köpet!

Vad säger Lagen om lönekartläggning?

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera:

  1. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
  2. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

DISKRIMINERINGSLAGEN 3 KAP. 8 §

Vad är kraven för lönekartläggning?

Diskrimineringslagen ställer olika krav beroende på hur många anställda som finns i bolaget.

  • <10 (Under 10 anställda) Alla arbetsgivare ska genomföra en årlig, skriftlig redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen.
  • >10 (Över 10 anställda) Alla arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska genomföra en årlig, skriftlig redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen. Utöver lönekartläggningen ska även lönejusteringar och andra åtgärder, som har direkt eller indirekt samband med kön, redovisas. Dokumentationen ska även innehålla en tidsplanering och beräkning av kostnader för de lönejusteringar som behövs.

Vad ska finnas med i lönekartläggningen?

  • Bestämmelser och praxis om löner
  • Löneskillnader vid lika arbete
  • Löneskillnader vid likvärdigt arbete
  • Kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat
  • Högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även saker som tjänstebil, bostad- och reseförmåner och bonussystem ska finnas med i lönekartläggningen.

Med PAY tankar du enkelt upp data direkt från lönesystemet och kan sedan direkt börja analysera löneskillnaderna som kommit fram. Normalt sett sker analysen på gruppnivå för att upptäcka strukturella löneskillnader mellan könen samt för att identifiera den undervärdering som kan vara förknippad med arbetsuppgifter som är typiska för kvinnor.

pay-löneskillnader
Charts on laptop

Gör lönekartläggning enkelt med rätt system

Fram tills 2017 erbjöd Diskrimineringsombudsmannen själva ett system för lönekartläggningar, ”Analys lönelots. Efter ett beslut från DO som kom 2018 erbjuder de inte längre systemet, och sedan dess är det nödvändigt att varje ansvarig aktör själv säkerställer metoder och verktyg för lönekartläggning i sin egna verksamhet.

Det kan vara svårt att hitta ett system som både är lämpligt och relevant; PeopleAnalytics PAY är ett enkelt och effektivt lönekartläggnings system som uppfyller alla lagkrav. Med Lönekartläggnings system PAY får du hjälp av ett system utformat för att du på bästa sätt ska uppfylla lagkravet – och få tid att jobba med resultatet.

Du kan även få löneanalyser på köpet med vårt smarta molnbaserade system. Låter det intressant? Klicka här för mer information eller kontakta oss på nummer/mail för mer information.

Malin Sil

För att kunna bygga en önskvärd lönestruktur behöver man en djup förståelse för hur den kan skilja sig åt mellan exempelvis olika bolag och regioner. Genom PeopleAnalytics PAY får jag mycket goda insikter om detta. Jag kan varmt rekommendera PeopleAnalytics smarta lönekartläggning.

Malin SilanderHR-direktör Upplands Motor

Din tur att bli nästa nöjda kund?

Boka en demo eller testa vår produkt helt gratis!