Mjukvara Lönekartläggning

Att varje år behöva genomföra en lönekartläggning över företagets anställda kan kännas som en tidskrävande uppgift, men med rätt mjukvara behöver det inte vara krångligt. PeopleAnalytics PAY är en molnbaserad mjukvara som lotsar dig genom hela processen för lönekartläggningen och säkerställer att företaget uppfyller lagkravet.

Lönekartläggning med PeopleAnalytics mjukvara PAY – Från att vara ett nödvändigt ont till att vara något värdeskapande för hela organisationen.

Lönekartläggning – ett måste enligt lag, en fördel för ert företag

” I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera:

  1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
  2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Diskrimineringslagen 3 kap. 8 §”

 

Varför ska man göra en lönekartläggning?

Enligt lag så måste ett företag varje år genomföra en lönekartläggning för att se om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Genom att göra en lönekartläggning får arbetsgivaren koll på eventuella löneskillnader men även på lönestrukturen samt lönespridningen inom företaget.

Vad är osakliga löneskillnader och vad gör man om dessa finns inom företaget?

Osakliga löneskillnader är skillnad i lön hos anställda som beror på osakliga grunder, så som könsdiskriminering. Om man under en lönekartläggning upptäcker att det finns osakliga löneskillnader har man enligt lag upp till tre år på sig att applicera lönejusteringar.

Lönekartläggningen täcker in mer än bara lön

En lönekartläggning ska, förutom den faktiska lönen, även kartlägga andra förmåner som anställda har. Detta kan t ex vara tjänstebil, reseförmåner och bonussystem.

Företag med under 10 anställda måste varje år genomföra en lönekartläggning samt göra en skriftlig analys av denna.

Företag med fler än 10 anställda måste varje år genomföra en lönekartläggning, en skriftlig analys av denna men även dokumentera lönejusteringar och andra åtgärder som behöver göras där det förekommer osakliga löneskillnader. Dessa åtgärder måste redovisas med kostnadsberäkning och tidsplan.

 lönekartläggning mjukvara

Möjligheter för ert företag med lönekartläggning

Vår mjukvara PeopleAnalytics PAY

  • Effektiv lönekartläggning med tydliga visualiseringar
  • Analyser enligt lagkrav
  • Mjukvara som lotsar dig genom processen

Med vår mjukvara för lönekartläggning blir lönekartläggningen både enklare och mer effektiv. Mjukvaran lotsar dig genom hela processen och du kan vara säker på att alla lagkrav uppfylls.

Vårt program PeopleAnalytics PAY är både lättförståeligt och enklt att ta till sig, programmet kräver ingen utbildning utan med vårt molnbaserade system är ni ”up and running” på nolltid.

Datainsamling – Ladda ner vår mall för datainsamling, fyll i den och ladda sedan upp den igen. Nu finns den nödvändiga datan sparad i det molnbaserade system, redo att användas.

Arbetsvärdering och gruppindelning – Genom att poängsätta 5-7 områden per befattning och sedan dela in samtliga befattningar i grupper får ni enkelt en överblick över er interna hierarkiska struktur. Detta utgör grunden för lönekartläggningen, men kan även användas för er interna lönestruktur och för att skapa interna karriärvägar. (Om ni redan har en befintlig arbetsvärdering kan ni självklart ladda upp den istället!)

Analys – När arbetsvärderingen är färdig får ni en interaktiv rapport som både ger er information om osakliga löneskillnader mellan kön (det lagstadgade måstet), men även en fullvärdig löneanalys om lönestrukturen och lönespridningen inom företaget. Hur mycket skiljer det i lönenivå mellan olika regioner/avdelningar? Mellan medarbetare och chefer inom samma grupp? Ni kan vända och vrida på analyserna så att ni får fram det som är relevant just för er.

Är du redo för framtidens lönekartläggning? Det blir kul!

Låt vårt molnbaserade program göra processen för lönekartläggning enklare, så lovar vi att ni får mer tid till att analysera vad siffrorna faktiskt visar.

Läs mer om vår mjukvara för lönekartläggning PAY