Lönekartläggning med löneanalys och Equal Pay Index

Genom vårt molnbaserade systemstöd genomför du enkelt och smidigt den årliga lönekartläggningen. Systemet lotsar dig genom processen och säkerställer att du uppfyller lagkravet .

Både en fristående modul för löneanalys samt ett Equal Pay Index ingår kostnadsfritt och ger dig chansen att jobba datadrivet med din lönesättning året runt.

Boka demo

Hur funkar det?

Arbetsgivare med mer än 10 anställda måste enligt lag dokumentera sin lönekartläggning varje år. PeopleInsights PAY ser till att lönekartläggningsarbetet blir smidigt, värdeskapande och roligt! Våra kunder blir förvånade över hur snabbt det går och vi får ofta höra att lönekartläggningen, med PeopleInsights PAY, blir klar på ungefär halva tiden jämfört med andra system eller tidigare manuell hantering.”

Ingen implementation eller utbildning krävs – du är ”up and running” på nolltid.

Ingen manuell hantering. Samtliga steg, från arbetsvärdering, analys och noteringar till handlingsplan sker i systemet och samlas på ett och samma ställe.

Lättförståelig och visuell rapport som är enkel att ta till sig.

Datainsamling

Ni laddar ner vår datainsamlingsmall, fyller den med den efterfrågade datan och laddar sen upp den igen. Hur enkelt som helst.

Arbetsvärdering

Arbetsvärderingen är mycket enkel och effektiv i PeopleInsights PAY. Ni poängsätter 5-7 områden per befattning och delar sedan in samtliga befattningar i grupper baserat på de olika totalpoäng som varje befattning har fått. Resultatet av arbetsvärderingen utgör en intern hierarkisk struktur som möjliggör lönekartläggningen men som också kan ligga till grund för att tydliggöra interna karriärvägar, intern lönestruktur etc. Med hjälp av metodiken och systemstödet arbetsvärderas ca 70 roller på en dag.

Har ni redan en befintlig arbetsvärdering? Om er organisation redan är arbetsvärderad utgår detta steg. Ni laddar helt enkelt upp den befintliga arbetsvärderingen direkt i datainsamlingsmallen. Väl inne i systemet delar ni sedan in de olika rollerna i grupper baserat på den arbetsvärdering ni har tankat upp.

Lönekartläggning med löneanalys och Equal Pay Index

Systemet ser till att du uppfyller lagkravet enkelt och effektivt. PAY ger dig dessutom mervärden i form av flexibla löneanalyser och ett Equal Pay Index.

Analys

När arbetsvärderingsmomentet är klart genereras den interaktiva rapporten. Ni får tillgång till analyser kring löneskillnader mellan könen – det vill säga de analyser som lagen kräver. Men ni får också en fullvärdig löneanalys med värdefull information kring er lönestruktur och lönespridning. Hur mycket skiljer det i lönenivå mellan olika grupper? Mellan olika avdelningar? Mellan medarbetare och chefer inom samma grupp? Ni kan vända och vrida på analyserna så att ni får fram det som är relevant just för er. Har ni flera legala enheter? I PAY kan du med ett knapptryck välja att se hela koncernen eller en eller flera legala enheter.

framtidens hr med dataanalys
faktabaserad-hr-system

Equal Pay Index

Kan en enda siffra verkligen säga något om hur jämställda lönerna inom en organisation är? Vi menar att vårt Equal Pay Index kan det. Alla våra kunder får ta del av sitt Equal Pay Index som också kan jämföras med det svenska snitt som Medlingsinstitutet tar fram årligen. Hur ligger din organisation till i jämförelse med snittet?

Equal Pay Index är ett vägt mått på löneskillnad mellan könen och beskriver hur löneskillnaden skulle ha sett ut om kvinnor och män var jämt fördelade över era olika arbeten.

Ett index väldigt nära 100 visar att organisationen lönesätter efter arbetets svårighetsgrad och inte efter kön. Det vill säga har en jämställd lönesättning. Ett index längre bort från 100 visar att det finns utmaningar i lönesättningen mellan könen.

Varför ska du välja oss?

Våra kunder upplever att lönekartläggningen går från att vara ett nödvändigt ont till att bli något roligt och framförallt värdeskapande. De blir också förvånade över hur snabbt det går, med PeopleInsights PAY blir lönekartläggningen klar på en tredjedel av tiden jämfört med andra system. Informationen som genereras används under hela året; bland annat vid lönerevision, rekrytering och befordringar. Du har alltid tillgång till systemet. Vårt Equal Pay Index ger dig också möjlighet att enkelt följa upp hur lönesättningen mellan könen utvecklas från år till år.