Lönekartläggning med löneanalys på köpet

Genom vårt molnbaserade systemstöd genomför du enkelt och smidigt den årliga lönekartläggningen.

Systemet ser såklart till att du uppfyller lagkravet men ger dessutom en hel del mervärde i form av spännande löneanalyser.

Hur funkar det?

När ni har tagit beslut kring att använda vår portal – PeopleInsights – för er lönekartläggning skapar vi ett användarkonto för er organisation. Ni loggar in och PeopleInsights fixar det mesta med automatik. Men er inblandning krävs i två till tre olika steg.

DATAINSAMLING

Ni laddar ner vår datainsamlingsmall, fyller den med den efterfrågade datan och laddar sen upp den igen. Hur enkelt som helst.

ARBETSVÄRDERING

Även arbetsvärderingen är enkel och effektiv och PeopleInsights lotsar er med fast hand igenom denna process. Ni poängsätter 5-7 områden per befattning och delar sedan in samtliga befattningar i grupper baserat på de olika totalpoäng som varje befattning har fått. Resultatet av arbetsvärderingen utgör en intern hierarkisk struktur som möjliggör lönekartläggningen men som också kan ligga till grund för att tydliggöra interna karriärvägar, intern lönestruktur etc.

Har ni redan en befintlig arbetsvärdering? Om er organisation redan är arbetsvärderad utgår detta steg. Ni laddar helt enkelt upp den befintliga arbetsvärderingen direkt i datainsamlingsmallen. Väl inne i systemet delar ni sedan in de olika rollerna i grupper baserat på den arbetsvärdering ni har tankat upp.

Lagstadgat krav

Arbetsgivare med mer än tio anställda måste enligt lag dokumentera sin lönekartläggning varje år. Vi vill att ni ska se fram emot den årliga lönekartläggningen!

Analys

När arbetsvärderingsmomentet är klart genereras den interaktiva rapporten. Ni får tillgång till analyser kring löneskillnader mellan könen – det vill säga de analyser som lagen kräver. Men ni får också en fullvärdig löneanalys med värdefull information kring er lönestruktur och lönespridning. Hur mycket skiljer det i lönenivå mellan olika grupper? Mellan olika avdelningar? Mellan medarbetare och chefer inom samma grupp? Ni kan vända och vrida på analyserna så att ni får fram det som är relevant just för er.

Varför ska du välja oss?

Många av våra kunder upplever att lönekartläggningen går från att vara ett nödvändigt ont till att bli något roligt och framförallt värdeskapande. Informationen som genereras används under hela året; vid lönerevision, rekrytering, befordringar etc.