Predictive

Förutspå framtiden med historisk data

Vill du veta mer om hur personalomsättning påverkar kundnöjdhet och försäljning eller hur ett ledarskapsindex påverkar effektivitet?

Med prediktiv analys får du spännande insikter om samband och framtida skeenden.

Boka demo
Dashboard

Hur funkar det?

Marknadsavdelningar har länge analyserat kundernas beteende. Analyserna har visat på vilka kunder som ligger i farozonen för att sluta vara kunder, vilka produkter en viss kund kan vara intresserad av baserat på tidigare shoppingmönster eller vilka grupper människor som har störst sannolikhet för att bli nya kunder. ”People Analytics” fungerar på samma sätt. Vi kan analysera HR-relaterad data för att få fram en så kallad risk-poäng. De medarbetare med hög risk-poäng kommer sannolikt att säga upp sig inom en snar framtid. Med denna information kan vi jobba proaktivt och på så sätt rädda kvar nyckelpersoner.

Exempel på skräddarsydda analyser och frågeställningar som ”Predictive” kan besvara:

Hur väl samarbetar olika divisioner och avdelningar med varandra?

Vilka medarbetare ligger i riskzonen för att säga upp sig?

Hur kan vi rikta vårt erbjudande till olika grupper av personalen för att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl millenials som trotjänare?

Hur påverkar ett högt ledarskapsindex försäljning och kundnöjdhet?

Fördelarna med Prediktiv Analys

Prediktiv analys möjliggör nya insikter om framtida skeenden och hur saker och ting påverkas av varandra. Få bolag jobbar med prediktiv analys inom HR-området. De bolag som gör det har därmed en stor konkurrensfördel.

Förutspå framtiden med historisk data

Vill du veta mer om hur personalomsättning påverkar kundnöjdhet och försäljning eller hur ett ledarskapsindex påverkar effektivitet? Med prediktiv analys får du spännande insikter om samband och framtida skeenden.

Varför ska du välja oss?

För att framgångsrikt och med kvalité analysera HR-data krävs djup kunskap av HR-området, analysförmåga samt möjlighet att visualisera och kommunicera ett budskap. Vi jobbar med den senaste teknologin och har marknadens bästa system för analys och visualisering. Dataanalys ger dig värdefulla insikter – insikter som många gånger leder till stora besparingar alternativt smartare investeringar.