Pay

Lönekartläggning med löneanalys

KPI

Löpande uppföljning av HR-nyckeltal

Predictive

Förutspå framtiden med historisk data

Lönekartläggning med löneanalys och Equal Pay Index

Systemet ser till att du uppfyller lagkravet enkelt och effektivt. PAY ger dig dessutom mervärden i form av flexibla löneanalyser och ett Equal Pay Index.

Verktyget lotsar dig genom hela processen och ser till att alla lagkrav uppfylls. Du dokumenterar enkelt och effektivt direkt i systemet. Ingen manuell handpåläggning.

Både en fristående modul för löneanalys samt ett Equal Pay Index ingår kostnadsfritt och ger dig chansen att jobba datadrivet med din lönesättning året runt.

Lättförståelig och visuell rapport som är enkel att ta till sig.

lönestruktur

Löpande uppföljning av HR-nyckeltal

Få ökad kunskap och kontroll på dina personalkostnader!

Kostnadskontroll

Vad kostar er personalomsättning och sjukfrånvaro egentligen? Vad kostar en ökad "headcount"? Med vårt systemstöd får du full koll på era personalkostnader.

Benchmark

Har ni hög personalomsättning bland era Utvecklare? Sticker korttidsfrånvaron iväg inom Produktion? Ta enkelt del av benchmark både internt och i jämförelse med andra liknande verksamheter.

Effektiv rapportering

Säkerställ att rapporteringen blir korrekt varje månad. Få fram ett snyggt och informativt underlag till ledningsgruppen med ett klick.
peopleanalytics kpi

Förutspå framtiden med historisk data

Vill du veta mer om hur personalomsättning påverkar kundnöjdhet och försäljning eller hur ett ledarskapsindex påverkar effektivitet? Med prediktiv analys får du spännande insikter om samband och framtida skeenden.

Konkurrensfördel

Prediktiv analys handlar om att förutspå framtiden med hjälp av historisk data. En metod de allra flesta bolag använder för att analysera kunder men väldigt få använder för att analysera medarbetarna.

Datadriven HR

Att jobba med analytics och prediktiv analys inom HR området lyfter hela funktionen till en ny nivå! Datadriven HR innebär värdeskapande HR.

Kompetens

För att lyckas med HR analytics krävs både domänkunskap (dvs HR kompetens) samt analyskunskap. Vi erbjuder dessa kompetenser i kombination för att säkerställa framgångsrika analysprojekt.
Chart's elements

”PeopleAnalytics är både professionella och kundorienterade. Med hjälp av deras systemstöd sparar vi både tid och interna resurser. "

Stefan LampinenHR-chef, AFA Försäkring

"Genom PeopleAnalytics PAY får jag mycket goda insikter. Jag kan varmt rekommendera PeopleAnalytics smarta lönekartläggning.”

Malin SilanderHR-direktör Upplands Motor

”Vi har lyft vårt HR-analys arbete med hjälp av PeopleAnalytics KPI. Nu kan vi följa våra HR-nyckeltal löpande samtidigt som vi kan djupdyka i datan och få helt andra insikter än tidigare.”

Åsa PantzarHR direktör Elektroskandia

Konkret med bra övningar och samtidigt inspirerande. Efter en heldag är vi ett helt gäng på HR som nu är rustade för att jobba mer datadrivet!

Eva Idmark LindströmHR Director Sweden, Schibsted