Skräddarsydda HR-analyser

Med hjälp av marknadens bästa analysverktyg kan vi erbjuda dig helt skräddarsydda, HR-relaterade, analyser. Oavsett om du behöver hjälp med en DD-analys eller med databearbetning är PeopleInsights lösningen för dig.

Kanske vill ni ha hjälp med att besvara en specifik fråga, eller behöver hjälp med en genomlysning av er organisations personalkostnader, t ex vid en due diligence process.

Kanske vill ni dementera eller bekräfta en ”sanning” som har spridit sig på kontoret med hjälp av dataanalys? Dataanalys som ger er fakta.

Hur funkar det?

Som namnet antyder handlar detta erbjudande om skräddarsydda analyser. Fakta. Oavsett behov har vi ett inledande möte där vi får ta del av era utmaningar. Vi funderar sedan på tillvägagångssätt och återkommer med en tydlig offert. Vi jobbar uteslutande med fast pris.

Datainsamling

När vi har spikat samarbetet kommer ni att få inloggningsuppgifter till vår portal – PeopleInsights. Genom portalen sker all upp- och nerladdning av data.

Förslag på skräddarsydda analyser och frågeställningar som ”Customized” kan besvara:

 • Finns det ett samband mellan löneläge och personalomsättning?
 • Finns det ett samband mellan anställningstid och lön?
 • Hur säkerställer vi att semesterskulden är korrekt?
 • Sätter vi av korrekt pension till samtliga anställda?
 • Vi ska köpa ett bolag – hur ser kostnadsbilden egentligen ut?

Dreaming

Varför ska du välja oss?

För att framgångsrikt och med kvalité analysera HR-data krävs djup kunskap av HR-området, analysförmåga samt möjlighet att visualisera och kommunicera ett budskap. Vi jobbar med den senaste teknologin och har marknadens bästa system för analys och visualisering. Dataanalys ger dig värdefulla insikter - insikter som många gånger leder till stora besparingar alternativt smartare investeringar.

 • Lönekartläggning med löneanalys på köpet

  Genom vårt molnbaserade systemstöd genomför du enkelt och smidigt den årliga lönekartläggningen. Systemet ser såklart till att du uppfyller lagkravet men ger dessutom en hel del mervärde i form av spännande löneanalyser.

 • Löpande uppföljning av HR-nyckeltal

  Med hjälp av ett effektivt systemstöd följer du enkelt upp dina HR-nyckeltal. Med ett knapptryck laddar du upp din data och får direkt tillgång till en interaktiv rapport med insikter kring bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro och intern rörlighet.

 • Förutspå framtiden med historisk data

  Vill du veta mer om hur personalomsättning påverkar kundnöjdhet och försäljning eller hur ett ledarskapsindex påverkar effektivitet? Med prediktiv analys får du spännande insikter om samband och framtida skeenden.

 • Skräddarsydda HR-analyser

  Med hjälp av marknadens bästa analysverktyg kan vi erbjuda dig helt skräddarsydda, HR-relaterade, analyser. Oavsett om du behöver hjälp med en DD-analys eller med databearbetning är PeopleInsights lösningen för dig.