Skip to main content

Skärpning Sveriges storbolag – ta ert ansvar kring jämställdhet

I Dagens Industri den 2 mars kunde vi läsa om att knappt en femtedel av alla storbolag i Sverige har en jämställd ledningsgrupp. Di:s egna kartläggning av de 1 000 största bolagen (sett till omsättning) visar att 710 ledningsgrupper domineras av män och endast 38 är kvinnodominerade. 123 av 1 000 bolag har en kvinna som VD. Det finns en hel del kvar att göra för att ta tillvara på all den kompetens som kvinnor besitter.  En viktig del i debatten handlar även om jämställda löner. Vi kan konstatera att flera av våra kunder som finns på topplistan även ligger bra till vad gäller vårt Equal Pay Index, ett mått på jämställda löner. Snittet i Sverige är 95,6 % enligt medlingsinstitutet, medan flera av våra kunder som återfinns på Di:s topplista ligger kring 100 %.

Börja med en jämställd lönesättning

Jämställdhetsfrågan är stor och komplex, den handlar både om tillträde till tjänster, lika lön för lika och likvärdigt arbete samt den allmänna värderingen av typiska kvinnodominerade yrkesgrupper. Många av dessa frågor är av mer strukturell karaktär och tar längre tid att ändra. Att däremot börja arbeta fokuserat med en tydligare jämställd lönesättning kan bolag göra omgående vid den årliga lönekartläggningen. Genom ökad kunskap kring bolagets lönestruktur samt hur lönesättningen ser ut mellan kvinnor och män kan bolag ta ett större ansvar för en jämställd lönesättning. Och en jämställd lönesättning är en väldigt viktig del i att vara en jämställd arbetsgivare.

Ladda ned ett exempel på en Lönepolicy

Få vår generella lönepolicy skickad till din e-post så är du snabbt igång med företagets lönepolicy.