Vad är HR Analytics?

Den stora guiden för 2021

PeopleAnalytics

Den här guiden är skriven för att ge en snabb överblick vad HR Analytics är, men framför allt för att ge ett perspektiv efter turbulensen under 2020 och hur vi inom HR-branschen nu ska gå vidare efter den snabba digitaliseringen och splittringen av arbetsplatser som skett. Sanningen är att trots att HR Analytics är det snabbaste växande området inom HR är frågor som ”Vad är HR Analytics och varför ska vi bry oss?” fortfarande vanliga.

Den globala pandemin och år 2020’s ekonomiska kriser har framhävt vikten av HR som funktion. En nyckelfunktion som stöttat organisationer genom krisen är HR Analytics genom att hjälpa företag reagera snabbt på medarbetares förändrade behov. Det stora skiftet som fick många medarbetare att jobba hemifrån var en stor utmaning när man fortfarande vill förstå anställdas behov och hjälpa dom utvecklas. HR Analytics fortsätter att växa, investeringen i analytisk teknik ökar och ledande personalanalysteam organiserar sig för att fokusera på affärsutmaningar och leverera värde i stor skala.

Work process

Framtidens arbete accelererar snabbare än någon kunde ha förutspått

Om det är något vi har sett från pandemiåret är det hur framtidens arbete accelererat snabbare än vi någonsin kunde förutspått. Majoriteten av företag fick över en natt övergå till en hybridmodell där en del arbetar hemifrån, en annan del var kvar på kontoret och många medarbetare som växlade mellan de båda. Trots denna enorma störning i det sätt som många anställda nu arbetar på, är ett område som varit konsekvent under fokus även under 2020; att bygga en datadriven kultur och förmåga inom HR!

Work process

Vad är HR Analytics?

People Analytics, HR Analytics, HR-analys; kärt barn har många namn. Men de olika namnen betyder alla samma sak; att ta hänsyn till din arbetskraft och deras kunskap ur ett dataperspektiv. Genom att använda sig av data kan HR hjälpa arbetsgivare att fatta beslut kring anställning, kompetensutveckling, rekrytering, marknadsföring och medarbetarengagemang. Allt baserat på data, fakta, istället för magkänsla. HR Analytics hjälper helt enkelt företagsledare och chefer att fatta evidensbaserade beslut, för en mer hållbar, tillförlitlig och framåttänkande arbetsplats.

Vill du veta hur PeopleInsights KPI kan hjälpa dig att sänka din personalomsättning? Klicka här för att veta mer!

Vill du veta hur PeopleInsights KPI kan hjälpa dig att sänka din personalomsättning? Klicka här för att veta mer!

Sänk din personalomsättning

HR Analytics utmaningar för 2021

Den digitalisering som skedde på arbetsplatser över en natt bör ses som en möjlighet för att analysera HR-data; HR blev som en konsekvens mer datadriven och vi bör nu ta tillfället i akt att bidra med faktabaserat underlag till företaget. Med andra ord, nu är en utmärkt tidpunkt för att låta företagets HR-avdelning ta en mer strategisk roll – låt dem utföra konsekvensanalyser som kan användas i konkurrensfördel!

Den snabba omställningen blev en perfekt grund för HR analytics. Vi tycker det är dagas att ni tar tillfället i akt. Har ni råd att låta bli?

Vi gick från att fråga oss själva ”hur skapar vi egentligen en datadriven kultur inom HR” till att helt plötsligt befinna oss mitt i en digitalisering som ger oss stora möjligheter att börja efterfråga och samla in data. Det är dags att använda den data vi nu kan samla in om våra medarbetare och börja ge tillbaka till de personer som tillhandahåller dem – våra medarbetare. Genom att samla in data kan vi tillsammans utveckla både personliga färdigheter och nuvarande processer. För medarbetarnas välbefinnande, presentationer och karriärmöjligheter; tre delar som samtidigt ger organisationen ökade affärsresultat.

Work process

De två stora utmaningarna HR analytics står inför 2021

Hur använder vi datan vi samlar in? 
Dagens stora möjligheter för att samla in data flyttar nu istället fokuset till hur vi analyserar den stora mängd information vi har. För att kunna vägleda och visa vad företaget behöver för att växa och utvecklas behövs både kunskap och information om hur man hanterar data.

Hur använder vi teknik för att skapa relationer? 
Stora tekniska framsteg kan både göra världen till en mer gemensam plats, men också ha en motsatt effekt och isolera individer. Hur använder vi oss av den nya tekniken, som borde föra oss närmare, för att säkerställa att den inte isolerar oss? En av HRs största utmaningar för 2021 är att lära sig använda tillgängliga digitala tekniker både för att hjälpa sina anställda med sitt arbete och samtidigt hjälpa dem bygga personliga relationer. Tillhörighet skapas genom personliga kontakter och en känsla av mening och identitet – något som är svårt att få till i den digitaliserade världen.

Conversation

Vilse i statistiken? Eller vet ni inte hur ni ska börja?

Det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja när det gäller HR-analyser och man går lätt vilse i den djungel som finns av statistik. HR Analytics blir enklare om man börjar med att svara på dessa fyra frågor:

  • Vilken är den viktigaste frågan vi försöker besvara?
  • Vilka grupper av anställda ska vi jämföra?
  • Hur kommer vi att jämföra dessa grupper, eller vilken sammanfattande statistik kommer vi att räkna på inom varje grupp?
  • Vilken data behöver vi för att besvara dessa frågor?

Målet med dessa frågor är att ge praktiska insikter om hur du ska tänka igenom de första kritiska stegen inom HR-analytics. De utför en grund att stå på, och när du svarat på dessa frågor får du samtidigt en bättre förståelse för hur du kan använda statistiken i framtida HR-analytics projekt.

Gå en kurs!

Varför inte kickstarta framtidens HR med en kurs? Du kan läsa mer om våra utbildningar inom HR Analytics här.

Våra kurser