Skip to main content
GUIDE 2021

Personalomsättning är en del av hur företaget utvecklas och förändras och ett viktig HR-nyckeltal. I dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad är förmågan att behålla nyckelkompetenser en av de mest angelägna frågorna som ett företag står inför, samtidigt som det finns det många kunskapsluckor hos arbetsgivare när det gäller just personalomsättning. Ofta saknas det svar på både hur personalomsättningen ser ut men framför allt varför den ser ut som den gör. Visste du till exempel att lön och andra förmåner inte ens är i topp tre av anledningarna till att byta arbete? I den här artikeln presenteras data från en rapport som intervjuat över 250 000 anställda om varför de valde att lämna sina arbeten. Och resultatet är slående – mer än 3 av 4 anställda kunde ha stannat inom företaget.

Work process

Personalomsättning i siffror

77% – Data visar att hela 77% av medarbetare som väljer att sluta kunde ha förhindrats av arbetsgivaren.
22% av medarbetare lämnar för att företaget har brist på karriär- och utvecklingsmöjligheter för medarbetaren.
12% lämnar ett företag för att arbetstiderna inte är tillräckligt flexibla. Hit räknas både resetider och möjligheten att balansera arbete och privatliv.
11% – Mer än 11 av 100 medarbetare slutar på grund av ledning och styrning. Dålig kommunikation och brist på professionalism, stöd och chefskompetens är vanliga anledningar.

Work process

Personalomsättning, definition

Personalomsättning anger nivån på hur personal rör sig i ett företag. Det kan omfatta både anställda som lämnar företaget såväl som interna förflyttningar, initierade av medarbetare eller ej. Av den anledningen är definitionen på hur du beräknar personalomsättningen viktig.

Att beräkna personalomsättningen för enskilda avdelningar är lika viktigt som att beakta företaget som helhet – en hög personalomsättning i en specifik avdelning kan ofta vara ett tecken på dålig ledning. Det är knappast överraskande att de medarbetare som är nöjda med sin anställning och de karriär- och utvecklingsmöjligheter de har inom företaget är mer benägna att stanna kvar!

happy_at_work

Olika former av personalomsättning

Vanligtvis brukar man dela upp omsättningen i tre olika kategorier:

 • Naturlig omsättning (pension, död etc.)
 • Intern omsättning (förflyttningar)
 • Extern omsättning (uppsägningar, avgångar)

Vi rekommenderar att separat titta på den externa personalomsättningen. Ju högre denna personalomsättning är, desto högre är risken att det finns problem i rekryteringsprocessen eller onboardingprocessen för nya medarbetare.

Work process

Varför är det viktigt att mäta personalomsättningen?

Hög personalomsättning signalerar ofta ett behov av åtgärder från HR när det gäller att behålla medarbetare. Förlusten av anställda kostar alltid, och omfattningen av dessa kostnader beror främst på var i organisationen de anställda som slutar finns. Kostnaderna för rekrytering, utbildning och förlust av kompetens är direkt relaterade till nivån på tjänsten.

Om en högpresterande lämnar företaget beräknas kostnaderna för att anställa en ny att uppgå till cirka 120 procent av deras årslön:

 • 30% redovisas av den avgående medarbetarens minskade prestation under och efter deras beslut att lämna företaget, eventuell ledighet som de tar, övertid av kollegor, tillfällig personal etc.
 • 30% rekryteringskostnader
 • 50% introduktionskostnader under det första året

Om du konstant mäter företagets omsättningshastighet kommer ni enklare kunna vidta riktade åtgärder för att förbättra eller förebyggande se till att personalomsättningen förblir så låg som möjligt.

Work process

Vad är en lagom personalomsättning?

Även om omsättningsgraden skiljer sig från bransch till bransch så är det ofta den anställda som har kontrollen. Det är de som har valmöjligheten att lämna ett företag, och följden blir att företag får en onödig omsättning, svårt att rekrytera, förlorade kunder och överbetad personal.

Att jämföra olika företags personalomsättning fungerar endast för företag som arbetar under liknande förhållanden. Eftersom varje bransch är har sina egna utmaningar, så bör jämförelser endast göras av branschspecifika personalomsättningar.

… Men är all personalomsättning dålig?

Nej, personalomsättning är inte nödvändigtvis en negativ sak! Om den höga omsättningen leder till att mindre produktiva medarbetare lämnar ett företag och ny kompetens kommer in i företaget, så kan det såklart vara bra. Men det är svårt att beräkna exakt vad som är en hälsosam personalomsättning, därför rekommenderar vi alltid att ett företags personalomsättning utvärderas i sitt sammanhang.

Work process

Orsaker till att ett företag har hög personalomsättning

Det är svårt att peka ut exakt vad det är som gör att ett företag har hög personalomsättning. Ofta är det kombinationen av flera faktorer som får anställda att lämna ett företag, några av de vanligaste är:

 • Affektiva skäl som företagsimage
 • Rationella skäl så som för hög arbetsbelastning, brist på möjligheter för vidareutveckling och befordran eller dålig lön
 • Missnöje med ledning, dålig arbetsmiljö
 • Personliga skäl som karriärplaner

Detta är bara ett litet urval av bidragande orsaker till att ett företags personalomsättning kan vara för hög. Men om du känner till företagets personalomsättning och känner till orsakerna bakom har du en mycket god chans att minska personalomsättningen genom att vidta riktade åtgärder!

PeopleAnalytics – Framtidens HR

Framtidens HR kräver data. Brist på data, eller ofullständig eller felaktig data, ger inget av värde. Med korrekt data får ni korrekt fakta – och värdet av data ligger i hur den används för att förbättra er arbetsplats. Vill du veta mer, läs om vårt system PeopleInsights KPI här.

Statistik och data i denna artikel är tagna från Work Institutes rapport ”2019 Retention Report” som har gjort över 250,000 intervjuer med arbetstagare. Du hittar rapporten här.

Work process

Ta hand om er personal – för en minskad personalomsättning

85% av anställda världen över är inte engagerade i sin arbetsplats, varför är det så?

Studier visar att arbetsgivare som satsar på att få sina medarbetare engagerade i sitt arbete och ger dem möjlighet att utvecklas minskar sin personalomsättning rejält, samtidigt som det ger arbetsplatsen en mycket mer produktiv miljö. Utvecklingen av arbetsplatser till mer digitala och flexibla påverkar även de anställdas engagemang och vad de önskar få ut av sin arbetsroll; chefer och ansvariga måste helt enkelt fråga sig vad de kan göra för sin personal, och hur de bäst kan hjälpa sina medarbetare att bli framgångsrika.

DET FÖRFLUTNA

 • Min lönecheck
 • Min tillfredsställelse
 • Min chef
 • Min årliga översikt
 • Mina svagheter
 • Mitt jobb

VÅR FRAMTID

 • Mitt syfte
 • Min utveckling
 • Min coach
 • Min pågående utveckling & konversationer
 • Mina styrkor
 • Mitt liv

(Bild och idé lånad från en engelsk undersökning från gallup)
Tolv punkter för lyckligare anställda

 • Jag vet vad som förväntas av mitt arbete.
 • Jag har tillgång till de material och verktyg jag behöver för att utföra mitt arbete.
 • När jag är på jobbet har jag möjlighet att göra det jag är bäst på, varje dag.
 • Jag har fått beröm eller positiv feedback för mitt arbete den senaste veckan.
 • Min chef, arbetsledare eller någon annan på min arbetsplats, bryr sig om mig och hur jag mår.
 • Det finns någon på min arbetsplats som uppmuntrar min utveckling.
 • Min åsikt räknas på arbetet.
 • Uppdraget, eller syftet, med mitt arbete får mig att känna att mitt jobb är viktigt.
 • Jag, liksom mina medarbetare, är engagerade i att utföra vårt jobb med hög kvalitet.
 • Jag upplever gemenskap och anknytning med andra anställda.
 • Under de senaste sex månaderna har någon på jobbet pratat med mig om mina framsteg och min utveckling.
 • Det senaste året har jag haft möjligheter att utvecklas och växa inom min roll.
Work process

Ibland är det bättre att bara låta siffrorna tala för sig själva.

Nöjda och engagerade medarbetare minskar företagets personalomsättning rejält

24% mindre personalomsättning i företag med generellt hög personalomsättning

59% mindre personalomsättning i företag med generellt låg personalomsättning

Statistik från 1.8 miljoner anställda inom 230 organisationer (från 49 branscher i hela 73 länder) visar att genom att satsa på utveckling och engagemang hos dina anställda sänker ni både er personalomsättning samtidigt som försäljning, lönsamhet och produktiviteten ökar.

41% lägre frånvaro
10% högre kundbetyg
17% högre produktivitet
20% högre försäljning
21% högre lönsamhet
*Siffror från Gallups rapport Building a High Development Culture Through Your Employee Engagement Strategy från 2019.

Testa vårt Lönekartläggningssystem Gratis!

Vill du veta mer om Lönekartläggning, KPI:er eller HR-analys? Testa vårt system gratis idag!