Heartpace – verktyget för

Smart lönerevision

Heartpace erbjuder ett verktyg som förenklar all hantering av lönerevisionen i er organisation. Med Heartpace finner du smarta lösningar för samtliga era lönebeslut. Och du kan glömma osäkra excel-ark och andra tidsödande stödfunktioner.

Girl with laptop

Funktioner både för den större och för den mer krävande organisationen

Molnbaserad tjänst — inga nedladdningar eller installationer. GDPR säker.

Kan fås som “stand alone” eller integrerad med andra moduler i Heartpace

Importera data direkt från lönsystem eller via excel. Tillåter flera olika datakällor

Table salary review

För Heartpace är systemet som kopplar samman alla prestationer med lön, förmåner och pension, samtidigt som det anpassar sig till er budgetram och ger underlag till beslutsfattare för mer insiktsfulla beslut.

Distribuera din definerade budget och använd sedan algoritm för att hjälpa chefer med förslag på lönefördelning kopplad till prestation och lönekriterier. Allt ryms i vår nya modul för lönerevision. Använd som “stand alone” eller koppla samman med våra andra moduler.

Löpande utvärderingar med vår Puls

I Heartpace finner du effektiva lösningar för era löpande utvärderingar. Med Puls kopplas lönerevisionen enkelt samman med utfallet och ger exempel utifrån både lönekriterier och fördelningsförslag.

Givetvis är Heartpace anpassat för användning av en mängd olika datakällor som prestationsdata, engagemangsindex, värderingar och andra skräddarsydda formler.

Man with rating
Josefin Blanck photo Josefin Blanck photo

”Vi genomförde vår lönerevision i Heartpace och det var mycket en mycket smidig process. Det underlättade rent administrativt och besparade oss mycket tid. Cheferna upplevde att det var enkelt att revidera sina medarbetare samt att det var lätt att följa en attestordning"

Josefin Blanck

Payroll Manager

Effektivare hantering

och beräkning av  bonusersättning

Hantering och beräkning av bonusersättningar kräver korrekt information och dataunderlag för att verksamhetens budget och prognoser ska stämma. Och det ska vara enkelt att genomföra.

Bonus chart

Med Heartpace förenklas hanteringen och beräkningarna av bonusersättning på ett både visuellt och pedagogiskt sätt. Och alla väsentliga detaljer som exempelvis skatter vid pensionsavsättningar i stället för lön vid bonusutbetalning är lättillgängligt i systemet.

Med bara några få klick får du som chef återkoppling på bonus. Givetvis allokerar systemet bonusutbetalningar till rätt bokföringsperiod och all data samlas på rätt ställe.

Med Heartpace inkluderas alla som ingår i beslutsprocessen

Genom Heartpace flexibla behörighetslösning ger ni enkelt access till de data och de personer som ingår i beslutsprocessen. Och i Heartpace kan alla chefer se alla lönekostnader – inkluderat dolda kostnader som bonus, försäkringar och alla andra förmåner.På så sätt sparar ni värdefull beslutstid. En annan fördel med Heartpace är att samarbetet mellan HR, CFO, ledningsgrupp, chefsteam och arbetstagarorganisation effektiviseras på ett både enkelt och överskådligt sätt.

Profile image
Woman's discussion

Med Heartpace lönerevisionsmodul sparar ni månader av arbete för era team och ni bygger enkelt och effektivt heltäckande rapporter där alla kostnader presenteras överskådligt. Allt verifieras med bara några få klick.

Genom Heartpace förbättras och förenklas lönekommunikationen mellan chef och medarbetare. Och grunden till objektiva beslut blir både tydligare och enklare genom en transparent process som underlättar hanteringen av svåra samtal. Givetvis sparas all data för framtida samtal i en GDPR-säkrad miljö.

Modern design, enkelt flöde och tydliga rapporter

Men Heartpace är så mycket mer. Med en modern design, ett enkelt flöde och tydliga rapporter, hanterar ni hela er lönerevisionsprocess på en och samma digitala GDPR-säkrade plats. Heartpace både förbättrar och effektiviserar kopplingen mellan lönerevision och resultatutvärdering på ett lättöverskådligt och säkert sätt.

Med rätt information om verksamhetens budget och prognoser skapar Heartpace enkelt den information ni behöver. Genom Heartpace lönerevisionsmodul får ni en värdefull analys och kartläggning över organisationens lönefördelning och lönegap.

Girl with finger up