Lönekartläggning Kommun

PeopleAnalytics

Den årliga lönekartläggningen kan kännas som ett tidskrävande och kostsamt nödvändigt ont. Vårt mål är att hjälpa er uppfylla lagkravet om lönekartläggningen enkelt och effektivt. Genom att göra den enkel att genomföra kan vi samtidigt hjälpa er göra analysen av era siffror värdeskapande. Du får insikter om era lönekostnader du inte hade innan!

Work process

Lagen om lönekartläggning

Den årliga lönekartläggningen är en del av diskrimineringslagen
Alla arbetsgivare, både privat och offentlig sektor, måste varje år genomföra en lönekartläggning. Lönekartläggningen är en del av de så kallade aktiva åtgärder som alla arbetsgivare är skyldiga, enligt lag, att genomföra.

Lönekartläggningen ska innehålla både:

 • Löneskillnader för lika arbete (samma befattning) mellan kvinnor och män
 • Löneskillnader för likvärdigt arbete mellan kvinnor och män

Genom att göra en lönekartläggning går det att upptäcka och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader som finns i er kommun. Kartläggningen hjälper även till att se återkommande mönster inom lönesättningen och hur vi kan arbeta för att stoppa dem.

Organisationer med mindre än 10 anställda ska årligen genomföra en lönekartläggning. Till lönekartläggningen ska en skriftlig analys göras.

Organisationer med fler än 10 anställda ska årligen genomföra en lönekartläggning. Till lönekartläggningen ska en skriftlig analys göras, samt dokumentation av lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att motverka de osakliga löneskillnader som finns. Till denna dokumentation tillkommer obligatorisk redovisning av kostnadsberäkningar och en tidsplan.

Vad räknas som en osaklig löneskillnad?
Det kan vara svårt att veta vad som egentligen är en osaklig löneskillnad. En löneskillnad räknas som osaklig om det enda som kan förklara löneskillnaden är till exempel kön, sexualitet eller religionstillhörighet. Svårighetsgrad, kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut är inte osakliga skäl till löneskillnader. Kom ihåg att även förmåner så som tjänstebil, reseförmåner, bonusar och andra typer av förmåner ska räknas in i löneskillnaderna!

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Våra produkter
Work process

Positiva fördelar med lönekartläggning

Att genomföra en lönekartläggning kan kännas både tidskrävande och resursätande, men det finns även positiva effekter av en lönekartläggning, bland annat:

 • Överblick av lönestrukturen i er kommun
 • Underlag till lönepolitiken
 • Effektivisera processen med lönerevision
 • Kartläggning över kommunens kompetenser
 • Full koll på titelstruktur och jobbarkitektur

En lönekartläggning kan även användas vid rekrytering; genom att visa att arbetsplatsen arbetar för jämställda löner och transparens inom lönesättningen blir kommunen en attraktiv arbetsgivare som både lockar till sig ny, och behåller, kompetent personal.

Conversation

Gör lönekartläggningen smidigare med rätt systemstöd

 • Enkelt och intuitivt verktyg som lotsar dig genom processen
 • Automatiserade analyser som följer de lagkrav som finns
 • Tydliga visualiseringar
 • Molnbaserat verktyg som varken kräver implementation eller utbildning

En lönekartläggning behöver inte vara svårt, dyrt och tidskrävande. Målet med vårt lönekartläggningsverktyg är att göra hela processen smidigare för er; därför är det programmerat för att enkelt lotsa er genom hela processen. Ni ska bara behöva lägga tid på de värdeskapande momenten!

Det är inte svårare än ett – två – tre!

 • Ladda ner vår mall för datainsamling. Fyll in uppgifterna och ladda upp den igen; nu finns den nödvändiga datan sparad i molnet och är redo att användas och analyseras.
 • Poängsätt 5-7 områden per befattning (vi har en anpassad arbetsvärdering för kommuner och de allra flesta befattningar har en rekommenderad värdering) och dela upp dem i grupper; detta ger en överblick över er kommuns interna hierarkiska struktur och utgör grunden för lönekartläggningen*.
 • När ni genomfört de två första stegen är resultatet klart i form av en interaktiv rapport. Här får ni information både om osakliga löneskillnader, en fullvärdig löneanalys om kommunens lönestruktur samt den lönespridning som finns.

*Denna grund kan även användas för er interna lönestruktur och för att skapa interna karriärvägar!

Välkommen till marknadens vassaste lönekartläggning

 • Uppfyll alla lagkrav med minimal tidsåtgång
 • Konsultstöd redo att hjälpa med arbetsvärdering och analyser
 • Arbetsvärderingen blir enkel och effektiv med vår kommunanpassade metod och färdiga förslag

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Upptäck våra produkter