Okategoriserad

Kan en lönekartläggning vara spännande?

av maj 9, 2017 augusti 28th, 2019 Inga kommentarer

Istället för att prata lönekartläggning skulle vi kunna prata om en löneanalys eller en analys av lönestrukturen på ett bolag. Könsaspekten är en del av analysen men vi kan också titta på parametrar som ålder, anställningsform och anställningstid.

Från och med årsskiftet ska lönekartläggningar genomföras varje år (enligt diskrimineringslagen 2008:567), istället för var tredje år. Det i sig är ett argument för att investera lite mer i sin kartläggning och se till att det inte blir en skrivbordsprodukt som enbart genomförs för att uppfylla ett lagkrav.

Kommunikation

Berätta internt för alla anställda att ni kommer att genomföra en kartläggning. Följ sedan upp genom att återkoppla kring utfallet. Att vara en jämställd arbetsplats som har koll på lönestrukturen är bra employer branding. Genom att informera hela bolaget väcker man också intresset bland cheferna!

Boka in genomgång med ledningsgruppen

Det är viktigt att ansvaret för utfallet av kartläggningen bärs av ledningsgruppen och inte enbart av HR. Men HR bör ta chansen att väcka en intressant diskussion till liv vid en sådan här genomgång. Gå igenom analysen men ställ samtidigt frågor kring lönestrategin. Diskutera löneläget som det ser ut idag jämfört med önskat läge och prata om framtida kompetensbehov och satsningar. Du vet bäst vilka frågor som bör diskuteras på just ditt bolag. Målsättningen med diskussionen kan vara att få till en samsyn kring lönekriterier och lönesättning. Eller att tillsammans arbeta fram en tydlig lönepolicy.

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Visualisering

Det går inte att komma släpandes med en rapport om 20 sidor och tro att du ska få gehör eller väcka intresse. Kort och med tydliga budskap, tydliga insikter, ska man närma sig sin publik. Har du inget systemstöd att arbeta i bör du ta extern hjälp med själva analysen. Kräv en proffsig rapport där själva rapporten i sig väcker intresse.

Mervärde

En löneanalys bör omfatta mer än könsperspektivet (som är viktigt men inte det enda viktiga). Kvinnor och män som har lika och likvärdiga jobb kanske tjänar lika mycket på ert bolag, men hur ser det ut om ni t ex jämför nyanställda med de som varit på bolaget länge? Eller finns specifika ålderskategorier som gynnas eller missgynnas på olika sätt?

På de allra flesta bolag idag vågar vi påstå att intresset för lönekartläggningen är väldigt lågt. Men genom att…

  • kommunicera kring en löneanalys
  • visualisera resultatet på ett tydligt och intresseväckande sätt
  • bredda analysen och inkludera flera parametrar

…så vågar vi påstå att man kan få upp intresset både ett och två snäpp. En lönekartläggning kan visst vara både rolig att genomföra och spännande att ta del av!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med lönekartläggningen? Hör av dig.