PEOPLE ANALYTICS QUIZ

Har du koll på lagkraven gällande lönekartläggning?

Svara på fem frågor och testa dina lönekartläggningsskills!

Skriv in mailadressen dit testet ska skickas:

1. Innan vi går in på lagkraven – vet du hur stor löneskillnaden mellan könen är för likvärdigt arbete i Sverige*?

 
 
 

2. Kräver lagen att du samverkar med arbetstagarsidan?

 
 
 

3. Vilka av följande ersättningsformer ska analyseras enligt lagkravet?

 
 
 

4. Det är tre olika analyser som ingår i lagkravet, vilka? (välj tre alternativ)

 
 
 
 
 
 

5. Vilka av följande kategorier måste du ta hänsyn till när du arbetsvärderar enligt DO?

 
 
 

6. Vilka sakliga orsaker till löneskillnader finns enligt DO?

 
 
 

Question 1 of 6

Din tur att bli nästa nöjda kund?

Boka en demo eller testa vår produkt helt gratis!