Vad kostar egentligen personalomsättning?

PeopleAnalytics

Exakt hur mycket personalomsättning kostar beror på en hel rad olika saker. När man läser artiklar på ämnet hittar man uppgifter som sträcker sig från 60-300% av en årslön.

När vi på PeopleAnalytics håller våra HR-analysutbildningar räknar vi alltid på kostnaden för personalomsättning med våra deltagare. Det gör vi med hjälp av en relativt detaljerad räknesnurra. Vi ber deltagarna estimera kostnaden för produktionsbortfall, olika moment i en rekryteringsprocess och för onboarding. När vi drar ett genomsnitt av resultatet av denna övning så landar vi på 75% av en årslön (inklusive overhead kostnader så som sociala avgifter, förmåner och pension). Våra olika grupper under åren har varit tämligen överens. Samtliga grupper har hamnat på en kostnad mellan 65-100% av en årslön.

Det är oftast ganska enkelt att ta höjd för direkta kostnader och mindre enkelt att sätta siffror på de indirekta kostnaderna (se nedan) som kanske oftast är de som ”kostar” mest.

Conversation

Men hur man än räknar häpnar man över den enorma kostnad som är förknippad med personalomsättning. Låt oss säga att ni är ett företag med 300 medarbetare och en personalomsättning på 12% per år. Vidare har ni en medellön om 35 000 kr per månad.

För att ta höjd för den totala kostnaden för en medarbetare per år tar vi månadslönen (35 000 kr) gånger tolv gånger 1,6 (för att ta höjd för sociala avgifter, förmåner, pension etc).

35 000 x 12 x 1,6 = 672 000 kr

Sedan tar vi årslönen (672 000) x 75% (en rimlig kostnad för personalomsättning enligt oss) x antal medarbetare (300) = 151 200 000 kr

…och tillslut gångrar vi denna siffra med personalomsättningen om 12% = 18 144 000 kr. Det är alltså den totala kostnaden för personalomsättningen för företaget i detta exempel.

Så om detta företag sänkte sin personalomsättning med 2 procentenheter (från 12 till 10%) skulle de spara ca 3 024 000 kr per år. Tänk vad man skulle kunna göra med dessa pengar istället. Kompetensutveckla personalen t ex!

Eller så vänder vi på det. Vilka slags investeringar vill ni göra för att få ner personalomsättningen? Finns det ett business case?

I exemplet ovan när vi räknar på att personalomsättning kostar 75% av en årslön tar vi hänsyn till främst direkta kostnader. Det är därmed enkelt att hävda att personalomsättningen i själva verket kostar mycket mer än ovan.

Vill du veta hur PeopleInsights KPI kan hjälpa dig att sänka din personalomsättning? Klicka här för att veta mer!

Vill du veta hur PeopleInsights KPI kan hjälpa dig att sänka din personalomsättning? Klicka här för att veta mer!

Sänk din personalomsättning

Så vilka direkta och indirekta kostnader förknippar vi med personalomsättning?

Direkta kostnader (när medarbetaren själv väljer att lämna)

  • Administrativa kostnader såsom att hålla exit-intervju, förbereda slutlön och avsluta medarbetaren i olika system etc
  • Kostnaden för tillfällig vikarie (eller övertid) under tiden när ingen finns på plats
  • Kostnaden för rekrytering
  • On-boarding och utbildningskostnader
  • Administrativa kostnader för den nyanställda såsom uppsättning i olika system, beställning av teknik etc
Indirekta kostnader

  • Erfarenhets- och kompetenstapp
  • Lägre produktivitet eller t ex kundservice
  • Missade deadlines och störningar i arbetsflow
  • Högre sjukfrånvaro pga stress
  • Försämrad moral och fler som potentiellt lämnar organisationen (personalomsättning har en tendens att föda personalomsättning)

Ni kan själva räkna på vad personalomsättningen kostar just er organisation med hjälp av områdena ovan eller så kan ni använda vår förenklade räknesnurra:

Räkna nu