Skip to main content

Sex faktorer för implementering av People Analytics

Det händer saker på HR-fronten. Enligt en studie som publicerades i november 2017 av Corporate Research Forum har 69% av företag med över 10 000 anställda numera ett ”people analytics team”. Ökningen har både lett till att fler anställs inom HR, samtidigt som företagsledare får ökade förväntningar på datakunskaper hos sin HR-personal. Vad innebär det för företag i Sverige, och hur arbetar vi för ett införande av People Analytics i våra svenska företag?

framtidens hr med dataanalys

People Analytics – den mest efterfrågade kompetensen hos HR-personal

Det kanske inte är förvånande att det viktigaste resultatet från rapporten HR Skills of the Future, en rapport publicerad i början av 2019 av MyHRFuture.com, visar att det just är people analytics som är den mest efterfrågade kompetensen som HR-personal vill lära sig år 2019.

Med flertalet studier som konsekvent visar de positiva effekterna företag får av att använda sig av People Analytics är en sak säker – fältet kommer bara att fortsätta växa de kommande åren.

PeopleAnalytics – Ökade affärsvärden i siffror

30

Högre aktiekurser

79

Högre avkastning på eget kapital

56

Högre vinstmarginaler

Utveckla en datadriven kultur

Med stöd från forskning vet vi att företag får flera positiva affärsvärden när de använder sig av People Analytics, så hur får vi fler företag att använda sig av denna nyckel till framgång? Hur skapar vi en datadriven kultur inom HR?

En Harvard Business Review-artikel från 2018, skriven av Nigel Guenle och Sheri Feinzig på IBM, undersökte just hur man utvecklar mot en mer datadriven HR-avdelning. Guenle & Feinzig sammanfattade det med att det finns tre typer av människor som för närvarande existerar in om HR: De analytiskt kunniga, de analytiskt villiga och de analytiskt resistenta. Så hur driver vi HR-personal mot att arbeta mer datadrivet?

Forskning visar att det är framförallt sex faktorer som gör personal mer villiga att arbeta med datadriven HR:

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

Sex faktorer som gör HR-personal mer benägna att använda sig av en datadriven HR-kultur

  • Förmåga – Analysfärdigheter och kunskap
  • Förtroende – känslor och övertygelser om dataanalyser
  • Kultur – Organisationens bakomliggande övertygelser, antaganden och värden om dataanalys
  • Mindset – attityd, åsikter och tankesätt om analyser
  • Träning – Träning och utbildning för att stödja analytisk utveckling
  • Organisation – de formella strukturerna inom företaget för att stöda datadriven analys

Vill du börja arbeta mer datadrivet? Kolla in vår HR Analys Utbildning här!

Work process